top of page

Hvorfor Smarte Ladere og OCPP?

Det finnes etterhvert et stort antall ladebokser/ladestasjoner tilgjengelige i markedet fra mange ulike leverandører.

 

Mange av disse er ''Smarte Ladere'' som gjør det mulig å styre en rekke funksjoner i laderen, som f.eks. å lade når strømprisen er lav, eller unngå å lade når belastningen på strømnettet som leverer strøm til borettlaget eller sameiet er høy, og vi risikerer å få effektillegg på strømregningen.

De aller fleste av disse ''Smarte Ladere'' er klargjort for tilknytning til nett, og kan kommunisere med et bakenforliggende styrings-system for ladeanlegget. 

For at du som kunde skal kunne velge ladere og styringssystem uavhengig av hverandre, har de fleste aktører i bransjen blitt enige om og utviklet en standard kommunikasjonsprotokoll som heter OCPP. (Open Charge Point Protocol). Påse at din(e) leverandører av ladere og styringssystem (CSMS, Backend system) leverer løsninger som er OCPP serifisert. 

På denne måten vil du ikke risikere å bli låst til en spesiell leverandør av ladere og/eller ladesystem hvis noe ikke fungerer i ladere eller i ladesystemet. Du skal da fritt kunne velge ulike ladebokser eller velge en annen tjenesteleverandør hvis du ønsker dette. . 

Sertifiserte ladere

Pr. utgangen av september 2021 er over 40 ulike ladestasjons-modeller testet og sertifisert i SmartCharge, dette utvides fortløpende.

Under finnes en oversikt over hvilke ladeboksprodusenter som p.t. har sertifiserte ladere hos oss. Dette gjelder både hurtig-ladere (DC ladere) og normalladere (AC ladere). Ta kontakt hvis du har spørsmål om en spesiell modell ladestasjon.  

Electric Freeway SmartCharge er et CSMS system/Backend sys-tem som er utviklet av det norske programvareselskapet

Current Eco AS. Dette systemet er OCPP sertifisert av

Open Charge Alliance (OCA) som er en internasjonal aktør for ad-ministrasjon, utvikling og sertifisering av OCPP protokollen.

I tillegg til den generelle sertifiseringen blir det utført lokal testing

og sertifisering av aktuelle ladere før de blir satt opp og tilknyttet SmartCharge systemet. Dette for å sikre at laderne fungerer som de skal i vårt driftsmønster. 

dcbel-nhEIkTjKJ3k-unsplash.jpg

Våre ladeløsninger

Sertifiserte ladere

bottom of page