top of page
Schneider Electric logo

Velkommen bruker av 
Borettslad / EVlink Connect!

Schneider Electric avslutter Borettslad/EVlink Connect i juni. Electric Freeway er blitt valgt til å levere den nye tjenesten EV Advisor / EFW Charge.

 

For å gjøre det enkelt og interessant å prøve ut EV Advisor vil den bli introdusert av Schneider Electric og Electric Freeway til meget fordelaktige betingelser.

Om Tilbudet:

Prøv EV Advisor med alle funksjoner for 29 kroner måneden per lader i 6 måneder, velg deretter tjenestenivå for påfølgende 6 måneder. Servicehonorar på 7%. Alle priser eks mva. 

Normalpris på tjenesten er 39 NOK per lader, men prisen vil variere med tjenestenivå

Om tjenesten

Schneider EV Advisor er en moderne ladetjeneste med en høy grad av automasjon, egne muligheter for styring og funksjoner som setter den i forkant av tilbud for drift av ladere i 2023. Tjenesten har innebygget støtte for spotprising fra Nord Pool, og roaming i hele Europa og støtter en rekke ladetyper.

Tjenesten dekker naturligvis første linje support og betalingsformidling også.

Systemet har vært i drift i USA siden 2010 og lanseres nå i Europa. Norge står naturligvis først på plakaten da det er her det finnes flest elbiler og ladere.

EV Advisor gir brukere en app der de kan styre sin hjemmelader og en portal til styret der man kan følge med på tekniske og økonomiske utviklinger. Det finnes en rekke tekniske funksjoner som vi gjerne vil vise på våre webinarer som vil gå flere ganger i uken. Betaling og tilbakebetaling til styret er automatisert, så det kommer ingenting på papir mer.

EV Advisor gjør det mulig å sette faste priser for lading, eller la spotprisen fra Nord Pool styre timeprisen, med de tillegg som kreves for å dekke strømregningen. 

I tillegg vil det være mulig å ta med sin app ut i Europa, da Hubject roaming er den del av løsningen. Med Hubject kan du bruke din app til å lade på mer enn 400.000 ladere i 52 land! Prisen på bruk vil settes av hvert ladested du bruker, og for selve funksjonen vil det være et lite pristillegg

Om Electric Freeway:

Electric Freeway ble etablert i 2020 av en gruppe meget erfarne personer med bakgrunn fra elbillading, IT, energibransjen og fra finans/betalingsløsninger. Vårt fokus var å forbedre ladeopplevelsen og brukersupporten for ladebrukere.

Vi tilbyr betalingstjenester for lading, support for ladebrukere og samarbeider med installatører over hele Norden slik at du får lokal hjelp med din lader, mens vi sørger for at laderen blir overvåket og betaling for bruken blir gjennomført.

Vi har flere års erfaring med drift av de mest brukte ladermerkene i Norge.

Hva bør du gjøre nå:

Delta på et av våre webinarer om løsningen om du vil se den først: Events | Electric Freeway 

Der kan du også stille spørsmål direkte til oss som vil supportere deg senere.

Hvis du ønsker å ta dette i bruk umiddelbart, eller til den tiden du setter, fyll inn skjemaet og vi kommer tilbake til deg så raskt vi klarer.
 

Takk for din innsending!

bottom of page