top of page

Rettferdig prising i boligsameier

Oppdatert: 16. sep. 2022

Et typisk problem ved lading i sameier er å fordele kostnader rettferdig på dem som lader. Electric Freeway SmartCharge gjør at hver enkelt som lader betaler den prisen styret setter for strøm forbrukt og styret får utbetalt summen av ladeøkter utført i sameiet en gang i måneden, helt automatisk og uten fakturering eller purringer

Men hva er en fornuftig pris?

I dag er prisen på strøm på Nord pool 120 øre per kWh. Men gjennom dagen svinger prisen fra 99 øre til 142 øre på kvelden, uke prisen for denne uken er 130 øre og månedsprisen er 140 øre (Oslo på Nord pool). Hva er en fornuftig pris for lading i et boligsameie i januar?


I dag er prisen på strøm på Nord pool 120 øre per kWh. Men gjennom dagen svinger prisen fra 99 øre til 142 øre på kvelden, uke prisen for denne uken er 130 øre og månedsprisen er 140 øre (Oslo på Nord pool). Hva er en fornuftig pris for lading i et boligsameie i januar?


I Electric Freeway SmartCharge kan du sette timespriser for hver dag eller hele uken om du vil. Styret kan overvåke og være aktive, eller de kan ta en beslutning for måneden basert på historie. I eksempelet over er det noen ting å ta hensyn til:


  • Hvis det er i Oslo området, kan det hende at Elvia sin nettleie på ca. 20 øre gjelder

  • Om sameiet har en bedriftsavtale på strøm vil den typisk ha et påslag i underkant av 10 øre på spotpris fra Nord pool.

  • Med MVA blir en fornuftig minstepris for måneden 212,5 øre

  • Eller styret kan sette en timespris på 3,5 fra 07.00 til 22.00 og 2 kroner fra 22.00 til 07.00. I et slikt tilfelle vil det være sikkert at strømkostnadene er dekket for. måneden og hver enkelt bruker vil kunne styre lading til den tiden de vil. Brukere kan se prisen på ladeøktene i appen og starte/stoppe lading fra appen.

  • Mange andre muligheter for prissetting finnes, men her er det enkleste tatt med.


Electric Freeway SmartCharge gir styret anledning til å være aktive eller bruke minst mulig tid på strøm og lading. Vi er til stede for våre kunder om det er usikkerhet rundt hva som er en fornuftig pris og kan hjelpe til med opplæring i bruk av portalen.

Comments


bottom of page