Search
  • Dag Storli

Ladetilskudd til borettslag og sameier i Oslo

Updated: Dec 6, 2021Til hva da?

· Oppgradering/etablering av infrastruktur i borettslag og sameier for lading

Hvor mye?

· Opptil kr.1.000.000,-, maks 20% av total investering

Hvem kan søke?

· Borettslag, sameier og garasjelag. Bygg under oppføring kan ikke søke

Når?

· Hele året

Hvor kan jeg søke eller lese mer?

· Ladetilskudd til borettslag og sameier - Oslo kommune


13 views0 comments

Recent Posts

See All

Et typisk problem ved lading i sameier er å fordele kostnader rettferdig på dem som lader. Electric Freeway SmartCharge gjør at hver enkelt som lader betaler den prisen styret setter for strøm forbruk