top of page

ELECTRIC FREEWAY & Nord Pool priser

Oppdatert: 19. sep. 2022
Har du ønske om at dine ladepriser reflekterer Nord Pool sine spotpriser per time, men også tar hensyn til din nettleie og strømavtale?

Electric Freeway tilbyr nå en løsning der priser fra Nord Pool blir benyttet sammen med dine forutsetninger og vil bli lagt inn for enten time-, eller dagspris neste dag.

Løsningen er under uttesting for tiden, men vil gi en mulighet til å være svært presis men prising av ladetjenester.

Ta kontakt med oss for mer informasjon


Comments


bottom of page