top of page

Varför smarta laddare och OCPP?

Det finns så småningom ett stort antal laddboxar/laddstationer tillgängliga på marknaden från många olika leverantörer.

 

Många av dessa är ''Smart Chargers'' som gör det möjligt att styra en rad funktioner i laddaren, som t.ex. att ta betalt när elpriset är lågt, eller undvika att ta betalt när belastningen på elnätet som levererar el till bostadsrätten eller bostadsrätten är hög och vi riskerar att få ett effekttillägg på elräkningen.

De allra flesta av dessa "smarta laddare" är förberedda för anslutning till nätet, och kan kommunicera med ett back-end styrsystem för laddningssystemet. 

För att du som kund ska kunna välja laddare och styrsystem oberoende av varandra har de flesta aktörer i branschen kommit överens om och utvecklat ett standardkommunikationsprotokoll kallat OCPP. (Öppet laddningspunktsprotokoll). Se till att dina leverantörer av laddare och ledningssystem (CSMS, Backend-system) levererar lösningar som är OCPP-certifierade. 

På så sätt riskerar du inte att bli låst till en viss leverantör av laddare och/eller laddsystem om något inte fungerar i laddare eller i laddsystemet. Du bör då fritt kunna välja olika laddboxar eller välja annan tjänsteleverantör om du så önskar. . 

Certifierade laddare

I slutet av september 2021 har över 40 olika laddstationsmodeller testats och certifierats i SmartCharge, detta utökas kontinuerligt.

Nedan följer en översikt över vilka laddboxtillverkare som idag har certifierade laddare hos oss. Detta gäller både snabbladdare (DC-laddare) och vanliga laddare (AC-laddare). Hör av dig om du har några frågor om en viss modell av laddstation.  

Electric Freeway SmartCharge är ett CSMS-system/Backend-system utvecklat av det norska mjukvaruföretaget

Nuvarande Eco AS. Detta system är OCPP-certifierat av

Open Charge Alliance (OCA) som är en internationell aktör för administration, utveckling och certifiering av OCPP-protokollet.

Utöver den allmänna certifieringen genomförs lokala tester

och certifiering av relevanta laddare innan de sätts upp och ansluts till SmartCharge-systemet. Detta för att säkerställa att laddarna fungerar som de ska i vårt driftmönster. 

dcbel-nhEIkTjKJ3k-unsplash.jpg

Våra laddningslösningar

Certifierade laddare

bottom of page