NYHETER & PRESSEMELDINGER

Hva skjer?

AdobeStock_185071010.jpeg

ELECTRIC FREEWAY 
& Nord Pool priser

ELECTRIC FREEWAY ER NÅ I DRIFT I NORGE OG DANMARK

Electric Freeway AS er nå etablert med tjenester i Norge og bygger opp sin norske og internasjonale organisasjon.

Selskapet har inngått avtale med en stor aktør i Danmark og er i drift i det  Danske lademarkedet som er i sterk vekst.  

Dansk versjon av Electric Freeway SmartCharge, betalingstjenester og mer har vært i drift siden desember 2021..  

ELECTRIC FREEWAY SERTIFISERTE LADERE

Når vi etablerer SmartCharge som ladeplattform i et ladeanlegg, er det viktig at den enkelte ladeboks kan kommunisere feilfritt med vårt system.

SmartCharge bruker den internasjonale protokollen OCPP (Open Charge Point Protocol) for å kommunisere med ladeboksene.

 

Det finnes en del ''dialekter'' av OCPP, og for å unngå uforutsette feil og problemer i produksjon tester vi alle aktuelle lade-bokser mot vårt system før vi integrerer dem i ladeanleggene.

 

Her finner du en oversikt over produsenter av ladebokser som pr. september 2021 er sertifisert for bruk med SmartCharge. Ta kontakt for mer informasjon.   

Har du ønske om at dine ladepriser reflekterer Nord Pool sine spotpriser per time, men også tar hensyn til din nettleie og strømavtale?

Electric Freeway tilbyr nå en løsning der priser fra Nord Pool blir benyttet sammen med dine forutsetninger og vil bli lagt inn for enten time-, eller dagspris neste dag.

Løsningen er under uttesting for tiden, men vil gi en mulighet til å være svært presis men prising av ladetjenester.

Ta kontakt med oss for mer informasjon