Charge-dreamstime.jpg

VÅRE LADELØSNINGER

Våre ladetjenester:

Etablere nytt ladeanlegg med SmartCharge

Vi gjør all planlegging, kon-

fgurasjon, oppstart og drift av små og store ladeanlegg.

Vi kan delta i hele prosessen sammen med valgt elektro-installatør for installasjon og leverandør av ladebokser. 

Smart Charge plattformen sørger for bekymringsfri daglig drift av ladeanlegget.

Vi leverer løsninger som er uavhengig av hvilke ladebokser eller type elektrisk infrastruktur som skal brukes i ladeanlegget.   

Etablere SmartCharge i eksisterende ladeanlegg

De første ladeanleggene i borettslag, boligsameier, firmagarasjer, parkeringshus mm. ble installert for 6-7 år siden. Mange av disse har nå vokst fra små anlegg med 4-5 ladere til å bli anlegg med

30-50-100 ++ ladepunkter.  Hvis administrasjon av lade-brukere, utvidelser av elektrisk kapasitet, support og betaling er blitt en utfordring, kan vi sette opp et nytt og moderne ladeadminstrasjonssystem i ditt eksisterende ladeanlegg.  

Rådgivning, prosjekt-ledelse, tilbudsvurdering

Å vurdere løsninger for elbil ladeanlegg f.eks. i et borettslag eller boligsameie kan være komplisert og krevende. Vurdering av elektrisk kapasitet, valg av ladebokser, fleksibilitet for fremtidige utvidelser og oppgraderinger, samt påse at løsningen som velges ikke låser deg til en enkelt leverandør er krevende. Vi er en produktuavhengig, kompetent partner som kan bistå i dette arbeidet. 

Hva er Electric Freeway SmartCharge?

Electric Freeway SmartCharge er en komplett systemplattform (CSMS system, Back-End løsning) for drift, administrasjon og support av moderne ladeanlegg for elbiler. I tilegg tilbyr vi en full tjenestepakke som omfatter all drift, kundesupport, betalingstjenester mm.

På samme måten som en moderne elbil er tilknyttet nett for ulike tjenester og automatiske oppdateringer av programvaren som driver styringssystemene, er også de fleste moderne ladebokser tilknyttet nettet. Våre løsninger sørger for at alle ladere til enhver tid er oppdatert med de siste oppdateringer og funksjoner. 

Ladeboksene krever et bakenforliggende system (CSMS system eller Back-end system) for å overvåke og kontrollere ladeprosessene, samt støtte ladebrukere og administrator via Smart App's og WebPortal.

I dette systemet ligger også måling og betaling for forbruk av ladestrøm fra den enkelte ladebruker. 

Innenfor elbil- og ladebransjen er det utviklet og etablert standardisering av hvordan biler, ladebokser og det bakenfor-liggende systemet (ladeplattformen) fungerer sammen.

Et eksempel på dette er OCPP protokollen som sikrer at ladebokser og ladeplattformer kommuniserer på tvers av produsenter og teknologier. (OCPP = Open Charge Point Protocol).

 

På denne måten kan et ladeanlegg som følger OCPP protokollen også kommunisere med andre ladeplattformer som følger de samme standardene. Dette sikrer at du som eier av et ladeanlegg ikke blir låst (lock-in) til en enkelt leverandør av ladebokser og/eller systemtjenester, men kan velge den som tilbyr de beste løsningene, best kundeservice til best pris for de tjenestene som tilbys.

Se oversikt over sertifiserte ladere.

ElectricFreeway SmartCharge

Electric Freeway samarbeider med, og er forhandler for det Norske programvareselskapet Current Eco AS som har utviklet SmartCharge konseptet siden 2014. 

Med Norge som et verdensledende massemarked for elbiler ligger vi hele tiden i forkant av utviklingen, også internasjonalt.  

Kontakt oss for mer informasjon

Interessert i å vite mer? Kontakt oss for å lære mer om elbillading

  • Facebook
  • LinkedIn
Takk for at du kontakter oss!