Priser

Våre priser består av 3 komponenter: Bruker, eier og oppstartskostnader

Bruker:

 •  Vi tar et månedsbeløp for support, drift og oppdatering av den enkeltes ladestasjon.   Dette dekker overvåking av oppetid, tilgang på support via chat, epost, telefon og web.   Supporten snakker ditt språk og er lokalisert fra Norge. Normalt vil 80% av alle feilsituasjoner løses på denne måten, men noen ganger må det tilkalles hjelp til stedet. Hvis anleggseier har gitt oss tilgang til det, vil vi naturligvis også tilkalle elektriker eller installatør hvis fysisk feilretting må utføres.

 • Vi oppdaterer din ladeboks med oppdatert programvare via web (OTA - Over The Air) uten at du trenger å være involvert og overvåker at den er tilgjengelig 24/7.

 • Avhengig av konfigurasjon av systemet koster dette fra 20 NOK i måneden for brukere

Anleggseier:

 • Rettferdig fordeling av faktiske kostnader er en viktig ting for eiere av felles garasjer og næringsbygg. For eiere av parkeringsplasser er et fleksibelt system for fakturering av ladeplasser viktig. Alt dette er tilgjengelig gjennom Electric Freeway SmartCharge:

  • Eiere kan velge pris per kWh og inkludere de påslag på innkjøpspris strøm som er nødvendig.

  • Ladeprisen pr. kWh kan differensieres gjennom døgnet/ukedag for å påvirke når og hvor mye den enkelte ladebruker lader. Anleggseier kan dynamisk endre prisene gjennom måneden via en egen admin-portal, der også driften, forbruk mm. kan overvåkes.

  • Om et sameie eller borettslag har gjesteparkering med lading, kan disse plassene ha separate regler for priser, høyere kWh pris, eller priser per minutt f.eks.

  • Har man et system der noen plasser er ladere med høy hastighet (DC ladere) og resten vanlige ladere (AC ladere) kan det samme systemet benyttes til å overvåke og drifte begge delene

  • Fakturering (kortbelastning) gjøres fra brukernes app direkte til Electric Freeway uten at eier behøver å være involvert. Electric Freeway samler alle inntekter og betaler oppsamlet beløp tilbake til anleggseier/forretningsfører etter månedslutt helt automatisk, minus en kostnad for fakturering og betaling.

 • Denne andelen betaler for hele faktureringsprosessen, kortgebyrer og MVA håndtering.

 • Avhengig av kompleksitet og størrelse på installasjon vil denne kosten være fra 12% til 15%

  • Husk at anleggseiere selv styrer prisbildet til brukerne så eiere kan selv bestemme om dette skal belastes sluttbruker direkte, eller inngå i anleggseiers påslag på strømpris.

Oppstartskost:

 • Vi kan delta sammen med installatør/elektriker og sette opp et system fra grunnen av.

 • Vi kan delta i planlegging og konfigurasjon av systemet, klargjøre for dynamisk lastbalansering, fasefordeling mm.

 • Brukeroppsett med bruk av RFID eller smart app for autentisering bør også legges opp på best mulig måte for alle brukere.  

 • Vi kan også overta drift av et eksisterende anlegg og tilrettelegge for utvidelser av anlegget med samme eller annen type ladebokser enn de eksisterende.

 • Vi vil derfor benytte ulik tid for forberedelser og igangkjøring av ladeanlegget.

 • Dette kan være svært enkelt, eller kreve lokalt oppmøte og arbeid.

 • Oppstartskost kan derfor være fra 0 til 5.000, - NOK

 • Dette vil dekke utgifter som SIM kort, installasjon, IT kostnader og kontakt med installatør.

Ladegarasje-2.png